Programul acțiunilor si manifestărilor cultural-artistice, dedicate sărbătorii „Hramul orașului Chișinău” din 14 octombrie 2020

  • 13/10/2020
  • 0
  • 82 Vizualizări

In scopul bunei organizări desfășurări ale acțiunilor manifestărilor cultural-artistice, dedicate sărbătorii „Hramul orașului Chișinău”, în conformitate cu deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.22/2 din 26.09.2002 „Cu privire la sărbătorirea Hramului Chișinăului” nr.6/4 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în lectura a doua”, hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.29 din 07.09.2020, nr.31 clin 24.09.2020 nr.33 din 28.09.2020, în temeiul prevederilor Legii nr. 26/2008 „Privind întrunirile”, Legii culturii nr.413/1999, Legii nr.397/2003 „Privind finanțele publice locale”, art.29 (1) lit. f), art.32 (l) art.34 (3) din Legea nr.436/2006 „Privind administrația publică locală”, art.15 (2) art.16 (1) din Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău „, dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 870-dc din 02.10.2020 „Cu privire la deplasare în Elveția, or.Geneva”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE …

Dispoziția nr.547-d din 07 octombrie 2020