În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

 • 13/10/2020
 • 0
 • 69 Vizualizări

Secția resurse umane a Direcției generale educație, tineret și sport solicită prezentarea, până la 17 octombrie 2020, a demersurilor privind volumul suplimentar de ore pentru completarea posturilor didactice vacante, conform anexelor atașate.

Demersurile vor fi prezentate în doua tabele:

Tabelul nr.1 – volumul suplimentar de ore până la 1,5 unitate, care urmează a fi aprobat de către Consiliul municipal Chișinău (anexa CMC volum suplimentar)

Tabelul nr.2 – volumul suplimentar de ore mai mare de 1,5 unitate (27 ore), care urmează a fi aprobat de către MECC (anexa MECC volum suplimentar)

Informația solicitată, contrasemnată de conducătorul instituției și secția economie sau economistul instituției va fi expediată în variantă Word și PDF la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: nicu.crist@gmail.com;
sl Buiucani: adamusteata2019@gmail.com;
sl Centru: vdontu73@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com
sl Râșcani: stihariv@gmail.com

Tel. relații: 022 235269; 022 233935; 022 201618; 022 233447

Informația solicitată urmează a fi perfectată în strictă conformitate cu prevederile pct.17 (anexa nr.7) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prevederile ordinului MECC nr.1030 din 25.09.2020 cu privire la aplicarea cadrului normativ pe perioada anului de studii 2020-2021 în contextul stării de urgență în sănătate publică.

La elaborarea informației Vă recomandăm să țineți cont de cerințele prevăzute în Regulile de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunea-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.618/1993.

 Cerințe pentru perfectarea informației solicitate:

 1. Nu se admit abrevieri/prescurtări în text.
 2. Fonturi temă: Times new roman.
 3. Dimensiune text: 12.
 4. Aspect pagină: portret.
 5. Textul din fiecare coloană va începe cu majusculă.
 6. Pentru specificarea unității se vor folosi cifre întregi. Exemplu: 1,0 salariu și nu 1 salariu.
 7. Se vor menționa clar numărul de ore: 27 ore.
 8. Se vor folosi diacriticele ă, î, ș, ț.
 9. Textul pentru colonițele 1-4 va fi plasat în stânga căsuței, poziționat la mijloc; în colonițele 5-8 textul va fi poziționat mijloc/mijloc.
 10. Numerotarea se va face consecutiv prin folosirea numerotării cu punct. Exemplu: 1., 2.
 11. Nu se admite aplicarea opțiunii bold, cursiv, subliniere.
 12. Spațiul între propoziții va fi de 1,0.
 13. Parametrii paginii vor fi următorii:
  Stânga – 35 mm
  Dreapta – 8mm
  Sus – 10 mm
  Jos – 10 mm

În cazul în care veți întâlni careva impedimente la crearea tabelelor, Vă recomandăm să salvați tabelul propus mai sus cu toate înscrierile și să-l completați cu informația solicitată.