Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  este o instituție publică în subordinea Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, cu personalitate juridică.

Fiind înființată în conformitate cu normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităților publice, aprobate prin Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău” și Hotărârea Guvernului nr. 1001/2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”, Direcția funcționează în temeiul Constituției Republicii Moldova, Legii nr. 152/2014 Codul Educației, Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii integrității nr. 82/2017, Legii nr. 25/2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”, Hotărârii Guvernului nr. 404/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/10 din 06.10.2020, altor acte normative ale Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Consiliului municipal Chișinău, Primarului General al municipal Chișinău, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani.

Conform principiilor transparenței în procesul decizional și de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competentă, Direcția își organizează activitatea cu următoarea misiune:

  1. Implementarea politicilor publice naționale și municipale în cadrul asigurării condițiilor optime de funcționare a instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției;
  2. Asigurarea suportului financiar-contabil în cadrul gestionării instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției;
  3. Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției.

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  are următoarele funcții de bază:

  1. Cu privire la implementarea politicilor publice naționale și municipale în cadrul asigurării condițiilor optime de funcționare a instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției;
  2. Cu privire la asigurarea suportului financiar-contabil în cadrul gestionării instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției;
  3. Cu privire la dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, special/auxiliar, extrașcolar subordonate Direcției.

Finanțarea activității Direcției se efectuează din contul bugetului de stat, al Consiliului municipal Chișinău, fonduri extrabugetare acumulate, donații și orice alte surse legale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Sistemul educațional al DETS sectorului Buiucani include 41 entități, dintre care: 25 instituții de educație timpurie (IET nr. 16, 20, 26, 34, 52, 54, 62, 63, 75, 85, 87, 110, 113, 116, 119, 143, 145, 157, 158, 164, 166, 183, 185, 186, 215), 1 Școală Primară-Grădiniță (Școala Primară-Grădiniță ”Antonin Ursu”), 13 instituții de învățământ primar și secundar, special/auxiliar (Liceul Teoretic ”N. V. Gogol”, Liceul Teoretic ”I. S. Neciui-Leviţchi”, Liceul Teoretic cu Profil Real ”Mihai Marinciuc”, Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, Liceul Teoretic ”Antioh Cantemir”, Liceul internat municipal cu Profil Sportiv, Gimnaziul nr. 86, Gimnaziul nr. 51 ”Gheorghe Malarciuc”,  Gimnaziul nr. 65, Gimnaziul nr. 99 ”Gh. Madan”, Gimnaziul Durleşti, Gimnaziul ”Ion T. Costin”, Complexul Educațional Truşeni) și 2 instituții de învățământ extrașcolar (Centrul de Creaţie Tehnică,  Centrul Educaţiei Estetice “Lăstărel”).