Procurări și reparații capitale pe instituții

Bunuri procurate pe instituții