Instruirile online a cadrelor manageriale și didactice din Instituțiile de Educație Timpurie a municipiului Chișinău în plină desfășurare

  • 11/05/2020
  • 0
  • 143 Vizualizări

În perioada  30-08.05.2020 a demarat I-a etapă a cursurilor Educației Parentale la distanță a familiilor cu copii de vârsta  0-7 ani.

  • La moment benefeciari sunt cca 400 de specialiști (conducători ai IET, metodiști și cadre didactice).
  • Etapa următoare a formărilor respective va fi focusată pe aplicarea acestui suport informațional și practic pentru 2400 cadre didactice din municipiul Chișinău și toți părinții ce au copii de vârstă preșcolară.

Menționăm că activitățile nominalizate sunt axate pe realizarea Educației Parentale la distanță a familiilor cu copiii de 0-7 ani, în baza Reperelor Metodologice privind organizarea educației parentale la diastanță în condiții de carantină, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova cu suportul UNICEF.

https://www.facebook.com/dgetschisinau/videos/2634565096813727/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARATG3czB2G-EhxL-14gyrKzYZ4LjQRNDDjvBPb1739iU47-yPjycvBS0VBuHHe-S5JwTO5tn3qvf6-i