Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat documentul ce prevede modalitatea de atestare online a cadrelor didactice

  • 11/05/2020
  • 0
  • 126 Vizualizări

În scopul definitivării procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere în condiții de carantină, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat și aprobat prin ordinul nr. 431/2020 „Reperele metodologice de organizare și desfășurare a etapei republicane/ raionale/municipale/ instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020”.

Documentul prevede procedura de susținere publică, în regim online, a rapoartelor de autoevaluare/ lucrărilor metodice și programelor manageriale pentru conferirea gradelor didactice pentru fiecare etapă, republicană/ raională/ municipală și instituțională.

Totodată, în Reperele metodologice se precizează procedura de confirmare a gradelor didactice și manageriale, în baza evaluării interne și materialelor aferente atestării.

Menționăm că etapa republicană/ raională/ municipală de atestare se va desfășura pe parcursul lunii iunie.

O sesiune suplimentară, în luna august, se va desfășura pentru cadrele didactice și de conducere, care din motive întemeiate nu au avut posibilitatea de a susține în regim online probele prevăzute în procedura de atestare.

„Reperele Metodologice privind organizarea etapei republicane/ raionale/ municipale/ instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020” pot fi vizualizate aici: https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_metodologice.pdf