Profesorii din instituțiile din învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiară vor putea beneficia de premii anuale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 11 noiembrie de guvern.

Personalul din instituții poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Indicii și mărimile premiilor pentru conducătorii instituțiilor se stabilesc de către organul ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăși 50 % din salariul de bază.

Premiul anual nu se acordă salariaților care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar. Pentru acordarea premiului anual se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50 % dintre salariile de bază, stabilite persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent.

Modul de acordare a premiului anual și mărimea concretă pentru fiecare an financiar se reglementează prin act administrativ intern al instituției, aprobat în baza deciziilor Senatului și Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională, în cazul instituțiilor de învățământ superior, respectiv ale Consiliului de administrație, în cazul instituțiilor de învățământ profesional tehnic.”

Mai jos vedeți documentul aprobat de guvern.