Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”

  • 02/10/2020
  • 0
  • 162 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2020. Acțiunea are loc în contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, 18-25 octombrie 2020 și are ca scop sensibilizarea tinerilor și a publicului larg asupra riscurilor și consecințelor traficului de ființe umane.

La concurs se pot înscrie tineri cu vârsta cuprinsă între 14–35 ani. Lucrările înaintate la concurs trebuie să reflecte opiniile și sugestiile tinerilor privind susținerea și incluziunea socială a victimelor traficului de ființe umane, abilitarea acestora pentru o viață independentă, să redea mesaje pozitive, care să simbolizeze integrarea victimelor traficului de ființe umane în societate. Informația despre autor/lucrare trebuie să fie completată pe reversul lucrării.

Dosarele urmează a fi depuse până la data de 15 octombrie 2020 și vor conține obligatoriu:  lucrarea propriu-zisă (fotografie sau pictură) color și/sau alb-negru; rezoluție minimă 2400 x 1600 pixeli; descrierea succintă a mesajului; declarația pe propria răspundere (non-plagiat); CV-ul participantului; copia buletinului de identitate.

Pentru premiul I, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a alocat suma de  3 000 de lei, premiul II  – 2 000 de lei și premiul III – 1 500 de lei.

Dosarul poate fi depus la sediul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni.  Dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: larisa.macarenco@mecc.gov.md.

Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor.