În atenția părinților, cadrelor didactice, comunității educaționale și civile!

  • 21/09/2020
  • 0
  • 82 Vizualizări

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, rezultat al petițiilor, sesizărilor parvenite din partea comunității de părinți cu privire la colectări ilicite de mijloace bănești de către unii angajați ai instituțiilor de învățământ, atenționează asupra respectării cu strictețe a cadrului normativ, care prevede interzicerea colectărilor ilicite de bani, sub orice formă (taxe pentru dotarea instituţiilor cu tehnică de calcul (computere, laptopuri, tablete), produse igienice (hârtie igienică, dezinfectanţi pentru mâini, pentru suprafețe etc.).

În scopul prevenirii și combaterii fenomenului colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ subordonate, DGETS a emis în anul curent de studii, ordinul nr. 642 din 21.08.2020 „Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”, prin care se interzic categoric colectările ilicite de bani sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituţiile cu finanţare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaţionale suplimentare la programele de studii, consultaţii academice, efectuarea lucrărilor de reparaţie, amenajarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ, organizarea activităţilor extraşcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor şi familiilor acestora.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită informarea repetată a angajaţilor din instituție şi a comunității de părinţi, a elevilor cu ordinul nominalizat.

De asemenea, DGETS, prin diverse mijloace, va monitoriza respectarea prevederilor actelor normative de către actanții educaționali, cu referire la interzicerea colectării mijloacelor bănești și va întreprinde acţiunile necesare pentru a preveni și combate actele coruptibile în sistemul educațional, referind cazurile atestate organelor de drept.