A fost creată Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

  • 13/08/2020
  • 0
  • 82 Vizualizări

La inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării astăzi, 12 august, de Ziua Internațională a Tineretului, cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (ANDPAT).

 

Scopul ANDPAT este implementarea politicilor de tineret ale statului, asigurarea formării și perfecționării lucrătorilor și specialiștilor de tineret, dezvoltarea și implementarea programelor, serviciilor și activităților de tineret, precum și monitorizarea și evaluarea acestora.

 

Funcțiile de bază ale agenției sunt: dezvoltarea metodologiilor și aplicarea instrumentelor necesare de lucru privind implementarea politicilor și programele naționale din domeniul de tineret; organizarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a serviciilor pentru tineri prestate de centrele de tineret și instituțiile de lucru cu tinerii; participarea la procesul de elaborare a curriculumului de formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret precum și gestionarea activității de instruire a acestora; dezvoltarea infrastructurii de suport a sectorului de tineret, și facilitarea dezvoltării rețelei de prestatori ai serviciilor de tineret, inclusiv în parteneriat cu administrația publică locală și sectorul asociativ de tineret etc.

 

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret va fi prima instituție responsabilă de implementarea politicilor de tineret creată la nivel național, care va dezvoltata și consolida sistemul instituțional și de politici în domeniul tineretului. Astfel, va fi dezvoltat cadrul instituțional de cooperare cu structurile din domeniu (centre de tineret, consilii de tineret, organizații de tineret), cadrul metodologic și va fi oferită asistență în ceea ce privește organizarea  lucrului de tineret.