Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții – pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

  • 23/07/2020
  • 0
  • 31 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și Centrul de instruire și inovații TIC –„Tekwill” au semnat astăzi, 22 iulie, Memorandumul de înțelegere privind „Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții”.

 Documentul prevede: aprobarea cursurilor „Tekwill în fiecare școală” la nivel național; promovarea cursurilor opționale de educație modernă: Programarea Algoritmilor în C/C++, Proiectarea și Dezvoltarea Web, Designul Grafic, Inteligența Artificială, Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile, Video Storytelling, Inițiere în Securitatea IT etc.; susținerea cadrelor didactice în formarea continuă a competențelor digitale, oferind suport științific și metodic necesar noilor abordări în educație, pentru o învățare autentică, motivantă, activă și creativă; majorarea numărului de locuri bugetare în instituțiile de învățământ superior la specialitățile TIC și inginerești și la cursurile de formare profesională; aprobarea și acreditarea noilor programe de studii profesional-tehnice și universitare în domeniul TIC și ingineresc, elaborate în colaborare cu sectorul privat; dezvoltarea și consolidarea colaborării, atât cu partenerii locali, cât și cu cei externi, în scopul dotării instituțiilor de învățământ cu tehnică de calcul performantă, inclusiv asigurarea acestora cu softuri educaţionale; elaborarea și implementarea manualelor electronice pentru învăţământul general și promovarea soluțiilor TIC, a ghidurilor și resurselor didactice pentru cadrele didactice și elevi, inclusiv prin biblioteci virtuale, platforme dedicate etc.

 Ministrul Igor Șarov a menționat că astăzi au fost puse bazele unui parteneriat care complementează acțiunile anterioare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  „Transformarea digitală a educației nu este doar o prioritate, ci o necesitata indiscutabilă a Republicii Moldova pentru a spori interesul și motivația elevilor pentru învățare, prin creșterea calității și rezultatelor învățării copiilor și a tinerilor, urmare a aplicării metodelor interactive de învățare și echipamentelor TIC moderne”, a subliniat oficialul.

Prin semnarea Memorandumului de Înțelegere, MECC, MEI, ATIC și Centru Tekwill își vor consolida eforturile pentru dezvoltarea competențelor bazate pe TIC pe tot parcursul vieții la toate nivelele de învățământ prin elaborarea suporturilor didactice digitale și dotarea cu echipamentele necesare a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.