Guvernul a alocat suma de 5 mln. de lei pentru renovarea/construcția blocurilor sanitare în instituţiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal

  • 02/07/2020
  • 0
  • 14 Vizualizări

Guvernul a aprobat astăzi, 1 iulie, „Regulamentul cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare / construcție a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”. Documentul are drept scop stabilirea procedurilor de selectare, organizare și desfășurare a proiectelor ce vor fi lansate pe termen scurt/mediu, în perioada 2020-2022, în vederea îmbunătățirii condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Menționăm că proiectele vor fi finanțate din contul mijloacelor aprobate în bugetul de stat și alocate Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”. În anul 2020, Guvernul a alocat suma de 5 mln. de lei pentru renovarea/construcția blocurilor sanitare în instituţiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, a colectat informațiile despre necesitățile instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal cu privire la îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în interiorul acestora (prin intermediul unui chestionar de evaluare) și va întocmi o listă provizorie a potențialilor beneficiari.

Evaluarea chestionarelor recepționate din partea instituțiilor de învățământ se va realiza de către Comisia de evaluare intersectorială, în număr total de 5 persoane, creată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (3), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (1), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (1).

Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii de eligibilitate:

1) numărul de elevi în instituție;

2) existența/lipsa la momentul actual a blocurilor sanitare interioare funcționale;

3) disponibilitatea unui sistem funcțional de apă, canalizare și epurare;

4) existența spațiilor pentru amplasarea blocurilor sanitare;

5) necesitățile de renovare a spațiilor și a sistemului de apeduct și canalizare;

6) necesitățile de construcție sau adaptare a blocurilor sanitare pentru elevii sau personalul cu dizabilități;

7) existența proiectului tehnic (desenelor tehnice) pentru lucrările de renovare/construcție a blocurilor sanitare și a sistemelor de apă, canalizare, epurare cu considerarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;

8) disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției la implementarea proiectului în mărime de 5% din costul proiectului.