DISCIPLINA ŞI MONITORIZAREA STRICTĂ ASIGURĂ CALITATEA REPARAŢIILOR

 • 13/06/2020
 • 0
 • 99 Vizualizări

Unul din domeniile prioritate ale DGETS este crearea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţământ, care au un rol important în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, asigurându-i, în mod decisiv, succesul.

În instituţiile de învăţământ de toate tipurile din capitală activitatea de pregătire către noul an de studii este în plină desfăşurare. În ansamblu pe municipiu, în anul curent, lucrările de reparaţie capitală vizează  142 de edificii educaţionale, suma alocată în acest scop de la bugetul local fiind de 46 mln. 290,0 mii lei, inclusiv:

 • Instituţiile de educație timpurie – 94 instituţii,  22566 mii lei
 • Învățământul primar – 2 instituţii,  353,5 mii lei
 • Învățământul gimnazial – 9  instituţii,  3356 mii lei
 • Învățământul liceal – 30   instituţii,  18017,3 mii lei
 • Învățământul extrașcolar si instituţiile cu activitate metodică -7   1997,2 mii lei

Bazându-se pe un cadru juridic comun – actele legislative/normative adoptate la nivel central şi local, urmărind acelaşi scop final – menţinerea în stare funcţională a sistemului educaţional, responsabilii de pregătirea către noul an de studii îşi organizează activităţile în funcţie de specificul situaţiei şi starea de facto a instituţiilor din subordine, dar şi de propriile capacităţi de mobilizare a potenţialului disponibil  în vederea eficientizării, asigurării calităţii şi raţionalizării procesului.

Potrivit Anexei 24 a Deciziei CMC nr. 6/4 din 26 decembrie 2019  pentru 94 IET au fost alocate  22566 mii lei, inclusiv:

Botanica – 26 IET,  5 750,0 mii lei 

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 36 instituții, dintre care: în 26 IET, 5 instituții de învățământ gimnazial, 4 instituții de învățământ liceal, și 1 centru extrașcolar

Buiucani – 16 IET,  4 190,0 mii lei

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 19 instituții, dintre care: în 16 IET și 2 instituții de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar. Din 19 instituții : 16 au fost evaluate și sunt în proces de finalizare procedurii de achiziții, după ce urmează încheierea contractelor și 3 au fost inițiat repetat.

Centru – 18 IET – 5 464,0 mii lei

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 18 IET și 6 instituțiile de învățământ secundar general și pentru redeschiderea grupelor în 2 IET. Din 18 IET au fost semnate 17 contracte. În proces de desfășurare 1 IET nr. 23, Lucrări de reparație a sistemei de încălzire, desfășurarea procedurii de achiziție publică la data de 10.06.20.

Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 10% – la 70%. Pentru redeschiderea 2 IET a 4 grupe (în IET nr. 78 – 1 grupă și IET nr. 175 – 3 grupe, pentru care au fost semnate 2 contracte, lucrările de reparație în proces de lucru ≈45% Reparaţii în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate – 6 instituții, dintre care semnate 5 contracte. Pentru Gimnaziul nr.7 – a fost publicată repetat procedura de achiziții, data desfășurării -10.06.20.

Ciocana – 17 IET, 3 300,0 mii lei

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 23 de instituții, dintre care: în 17 IET și 5 instituțiile de învățământ secundar general și 1 extrașcolar. – din 17 IET au fost semnate 13 contracte, în proces de desfășurare 4 IET (nr. 30; 138 – contractele vor fi încheiate la data de 12.06.2020; nr. 155; 212 contractele vor fi încheiate la data de 15.06.2020); – din 5 instituții de învățământ secundar general au fost semnate 4 contracte ( Șc. Primară nr.82 – contractual va fi încheiat la data de 12.06.2020); – 1 extrașcolar a fost încheiat contractual.

IET nr.184 – lucrările au fost finalizate la data 05 iunie 2020; Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 10% – la 70%.

Nu au inițiat lucrările – în 7 Instituții: – IET – 4 nr.30; 138 – contractele vor fi încheiate la data de 12.06.2020; 155; 212 – contractele vor fi încheiate la 15.06.2020 (repetată procedura/evaluarea la data de 09.06.2020); – Școli primare – 2 (Șc. Primară nr.82– contractul va fi încheiat la data de 12.06.2020 (repetată procedura/evaluarea la data de 09.06.2020); școala primară nr. 95 – după finalizarea reparațiilor în IET, același AE SRL ,,ANREAL CONS”); – L/T – 1 (L/T Dacia – va iniția lucrările la 15 iunie 2020).

Râșcani – 17 IET,  3 862,0 mii lei

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 16 IET și 8 instituțiile de învățământ secundar general și pentru redeschiderea grupelor la IET nr.146. Din 16 IET au fost semnate 9 contracte. Urmează semnarea a 2 contracte. Reparaţii în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate – 8 instituții, dintre care urmează să fie semnat 1 contract. Pentru 2 instituţii – au fost publicate procedura de achiziții. Procedura pentru CPPC”Orfeu” este în evaluare. Pentru 4 instituţii urmează să fie anunţate concursuri.

De noi depinde ca lucrările efectuate să fie de calitate şi în termenele prevăzute, ca fiecare bănuţ să fie cheltuit raţional, cu maximum randament, astfel încât la 1 septembrie întreg sistemul educaţional să-şi reia activitatea în condiţii bune.

Din totalul de 142 instituții

 •  11 instituții finisate (LT „M.Grecu”, LT „M.Cervantes Saavedra”, LT IP „Petru Rareș”, IET -184, 47, 57, 64, 74, 100, 105, 196)
 •  48 instituții în lucru
 •  59 instituții spre contractare
 •  8 instituții în proces de evaluare
 •  16 instituții spre publicare (5 instituții procedură de achiziție repetat)

 

Andrei PAVALOI,
șef adjunct al DGETS