Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat „Ghidul metodologic pentru transpunerea competențelor profesionale în rezultate ale învățării”

  • 03/06/2020
  • 0
  • 88 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat „Ghidul metodologic pentru transpunerea competențelor profesionale în rezultate ale învățării”. Documentul a fost elaborat în scopul creării unui cadru conceptual – metodologic de transpunere a competențelor profesionale solicitate de piața muncii, în rezultate ale învățării oferite de sistemul de educație și formare profesională.

Ghidul metodologic pentru transpunerea competențelor profesionale în rezultate ale învățării reflectă conexiunea dintre cerințele pieței muncii şi achizițiile viitorului specialist, mecanismele de corelare a competențelor profesionale cu rezultatele învățării stipulate în standardele de calificare, care ulterior servesc bază normativă pentru elaborarea programelor de formare și obținere a calificărilor.

Ghidul este destinat structurilor şi experților responsabili de elaborarea standardelor de calificare, beneficiarilor sistemului educațional și de formare profesională (elevi, studenți), cadrelor didactice, angajatorilor.

Implementarea Ghidului va contribui la dezvoltarea dialogului continuu dintre angajatori și instituțiile de formare a specialiștilor, reglementarea relației dintre cererea de competențe profesionale pe piața muncii şi oferta de calificări a sistemului de educație din Republica Moldova, consolidând caracterul funcțional al formării profesionale şi facilitând procesul de integrare socioprofesională a absolvenților.

Ghidul metodologic pentru transpunerea competențelor profesionale în rezultate ale învățării poate accesat aici: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghidul_metodologic_pentru_transpunerea_competentelor_profesionale_in_rezultate_ale_invatarii.pdf.