Încadrarea în sistemul educațional național a copiilor refugiaților, în atenția Ministerului Educației și Cercetării

  • 08/09/2022
  • 0
  • 11 Vizualizări

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a avut o întrevedere cu reprezentanții Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) și ai Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), pe aspecte ce țin de gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

 

ICNUR Moldova a fost reprezentat de către Bertrand Blanc, coordonator senior de operațiuni, iar UNICEF Moldova de către Maha Damaj, reprezentantă de țară. La ședință au participat secretarul de stat Adriana Cazacu, colonelul Adrian Efros, șef al Centrului Unic de Gestionare a Crizei (CUGC) și alții.

 

Participanții la ședință au abordat unele aspecte cu privire la noul an școlar și încadrarea în sistemul educațional național a copiilor refugiaților din Ucraina. În această ordine de idei, s-a realizat un schimb de date statistice și informații despre acțiunile întreprinse pentru gestionarea crizei de către autorități, pe de o parte, și ICNUR și UNICEF, pe de altă parte.

 

Ministrul Anatolie Topală a menționat că legislația națională asigură accesul copiilor ucraineni la studii în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. În prezent, circa 1000 de copii ai refugiaților ucraineni sunt încadrați în învățământul general și 466 în instituții de educație timpurie (grădinițe).

 

Participanții au convenit să întreprindă acțiuni de informare a familiilor refugiaților pentru a asigura o mai bună încadrare în sistemul educațional național a copiilor refugiați din Ucraina.