Competențele profesionale ale psihopedagogilor și cadrelor didactice de sprijin vor fi îmbunătățite

  • 06/11/2020
  • 0
  • 79 Vizualizări

Cei zece formatorii care vor preda cursul online „Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de sprijin și ale psihopedagogilor”, elaborat în cadrul Proiectului „Reforma Educației în Moldova” (PRIM) au fost pregătiți, pe parcursul a două zile, cum să organizeze și să desfășoare programul de predare.

 

În prima zi de training, a fost formată comunitatea de învățare, au fost discutate așteptările și obiectivele cursului online, aspectele tehnice de care este important să țină cont participanții, structura fiecărui modul de învățare, metodologia livrării cursului, testele de evaluare ș.a.m.d. Iar în a doua zi, participanții au simulat predarea unui modul și au efectuat analiza SWOT al acestuia.

 

Totodată, formatorii au fost instruiți cum să utilizeze: aplicația Google Meet pentru realizarea activităților de interacțiune sincronă cu formabilii cursului online; aplicația Google Classroom pentru coordonarea asincronă a studiului individual și a activităților practice planificate în cadrul cursului online ; aplicația Google Forms pentru a dezvolta, aplica și evalua testele de evaluare planificate în cadrul cursului online și aplicația Google Calendar pentru planificarea activităților formative.

 

În cele ce urmează, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul proiectului, își propune să formeze în jur de 470 de cadre didactice de sprijin și psihopedagogi care activează în instituțiile de învățământ general din țară.

 

Asigurarea unei educații incluzive de calitate în fiecare școală în care învață copii cu cerințe speciale este unul dintre obiectivele de bază, trasate în cadrul „Proiectului Reforma Învățământului în Moldova”. În acest sens, vor fi dotate cu echipament IT și specializat Centrele de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul a 100 de instituții de învățământ general.

 

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este un împrumut investițional specific, acordat de Banca Mondială, implementat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2022, care sprijină Guvernul Republicii Moldova prin finanțarea activităților ce vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient.