Educație Online

  • 04/11/2020
  • 0
  • 121 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport invită cadrele didactice și experții în domeniul educației din toate regiunile țării să participe la realizarea etapei a II-a a proiectului Educație Online în calitate de autori de lecții video care vor fi plasate în Biblioteca digitală www.educatieonline.md

Formular de înregistrare  http://shorturl.at/exKY0

Selectarea cadrelor didactice înregistrate va fi efectuată de către Comisia de avizare, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai Primăriei mun. Chișinău, precum și ai Direcției Generale Tineret, Educație și Sport. Cadrele didactice și experții în domeniu vor fi selectați în conformitate cu cerințele proiectului. Persoanele înregistrate vor semna un contract de prestare servicii și vor fi remunerați în mod corespunzător.

Scopul realizării etapei a II-a proiectului este de a suplini biblioteca digitală educatieonline.md cu resurse digitale tip RED: lecții video și activități interactive. Totodată, la nivel național, va fi asigurat accesul tuturor elevilor la educație, iar cadrelor didactice li se vor oferi resurse utile pentru procesul de predare tradițională și / sau la distanță, în conformitate cu prevederile curriculare elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.