Municipalitatea a aprobat un nou Regulament de gestionare a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă – proprietate municipală

  • 07/10/2020
  • 0
  • 76 Vizualizări

Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi a fost aprobat Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă – proprietate municipală, în redacție nouă. O decizie în acest sens a fost adoptată de Consiliul municipal Chișinău.

Elaborarea noului document are drept scop eficientizarea administrării clădirilor, construcțiilor și încăperilor din administrarea municipalității Astfel, autoritățile locale vor putea valorifica potențialul acestora și obținerea beneficiilor financiar-economice, menite să contribuie la suplinirea bugetului municipal.

Determinarea cuantumului chiriei anuale pentru folosirea spațiilor care aparțin Primăriei municipiului Chișinău, se va efectua conform formulei specificate în Legea bugetului de stat pe anul de referinţă şi conform valorii coeficienților folosiți în calcule, în baza fişei de evaluare a încăperilor actualizată anual.

Totodată, la închirierea spațiilor, serviciile responsabile din cadrul Primăriei vor ține cont de cerere şi ofertă, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile teritorial-economice ale zonei, de posibilitatea accesului din stradă, fluxul pietonal şi al autovehiculelor sau alte criterii.

Conform regulamentului, spațiile vor fi acordate în locațiune prin licitație publică, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.