Concursul Republican „Pledoarie pentru pedagogie”

  • 07/10/2020
  • 0
  • 97 Vizualizări

În scopul sporii prestigiului profesiei de pedagog, precum și a stimulării creativității pedagogice și manageriale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează Concursul Republican „Pledoarie pentru pedagogie”

  • La concurs pot participa cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, care aplică în mod personalizat și creativ Curriculum Național în procesul educațional, realizând progresul școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează, folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative, inclusiv platforme și instrumente web, își adaptează demersul didactic în context pandemic la necesitățile și interesele elevilor, inclusiv în contextul învățării offline/online.
  • Doritorii de a participa la concurs vor expedia dosarul în format electronic la adresa mecc@mecc.gov.md, până la data de 26 octombrie, ora 17:00.
  • Dosarul va include: oferta/cererea de participare; un produs didactic în format digital (proiect de lecție/activitate extrașcolară, proiect educațional, portofoliu digital, website, animație, filmuleț, carte digitală, poster/Info grafic digital etc.); mesaj video de maxim 60 sec. în care participantul își prezintă viziunea pornind de la unul din genericele: „Excelența nu are vârstă”, „Experiența contează”, „Pedagogia este calea vocației”; declarația pe propria răspundere privind originalitatea/autenticitatea proiectului de concurs.
  • Învingătorii concursului vor fi premiați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
  • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului republican „Pledoarie pentru pedagogie”.
    Circulară MECC,  Regulament Concurs Pledoarie 1 filă,  Regulament concurs Pledoarie 2 file