Organizarea campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău

  • 30/09/2020
  • 0
  • 150 Vizualizări

Primăria Chișinău informează că în perioada: 26 septembrie – 26 noiembrie 2020, pe teritoriul municipiului se desfășoară campania de salubrizare de toamnă. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul general, Ion Ceban.

În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea străzilor și sistemele de canalizare,  trotuare, stații de așteptare, teritoriile instituțiilor sociale și a curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

În Campania de salubrizare de toamnă sunt antrenate toate serviciile gospodărești din capitală: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Direcția generală transport public și căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, gestionarii fondului locativ, inclusiv cu administrare privată, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”, dar și preturile de sector, pentru a asigura desfășurarea eficientă și rezultativă a activității de salubrizare a teritoriului municipiului.

Actorii implicați în campania de salubrizare de toamnă vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

– efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor/camerelor de colectare a deșeurilor menajere, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL sau alți administratori;

– evacuarea la timp a deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, depozitarea separată a deșeurilor menajere, celor vegetale și a plasticului;

– menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

– lichidarea gunoiștilor stihinice;

–  salubrizarea mecanizată a trotuarelor și rigolelor conform orarului aprobat;

– salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii;

– colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.), în termene rezonabile;

– salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă;

– curățarea permanentă a receptoarelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului;

– salubrizarea cimitirelor și a teritoriilor aferente acestora.

Totodată, informăm locuitorii capitalei și agenții economici despre necesitatea colectării separate a deșeurilor: frunziș și gunoi menajer, neadmiterea incendierii deșeurilor vegetale/solide, menținerea curățeniei pe terenurile aferente caselor de locuit particulare/ teritoriile din preajma imobilelor aflate în gestiune.

În cazul neconformării acestor solicitări, agenții constatatori din cadrul preturilor de sector vor aplica amenzi persoanelor fizice și juridice, pentru neasigurarea curățeniei pe teritoriul municipiului Chișinău, în conformitate cu art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Participanții la campanie sunt atenționați asupra necesității respectării măsurilor de sănătate publică, prin controlul și prevenirea infecției CIVID-19.

Autoritățile municipale au demarat activitățile privind curățenia în oraș sâmbăta trecută, 26 septembrie 2020, când a fost organizată o amplă campanie de salubrizare a parcurilor și zonelor verzi din oraș, cu genericul „Marea Curățenie”.