Instrucțiunea de activitate a instituțiilor de învățământ pe timp de pandemie. Iată ce reguli vor respecta elevii și dascălii (CARDURI)

  • 25/08/2020
  • 0
  • 98 Vizualizări

Instituțiile de învățământ, atât cele publice cât și cele private, își reiau activitatea din 1 septembrie în baza unei instrucțiuni aprobată de Comisia Națională Pentru Sănătate Publică ce include un set de măsuri de protecţie care trebuie aplicate în contextul pandemiei de COVID – 19. Regulile prevăd menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1,5 metri, prevenirea aglomerării, curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor şi echipamentelor cu produse biocide avizate și protecţia sănătăţii elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi a altui personal aflate în grupele de vârstă expuse la risc. Iată regulamentul detaliat.

Măsuri de organizare a spațiilor în săli de clasă

Organizarea programului de instruire în instituțiile de învățământ

Organizarea şi efectuarea triajului epidemiologic

Zilnic, un cadru medical sau didactic, instruit, va efectua triajului epidemiologic al elevilor şi personalului la intrarea în instituţia de învăţământ.

Triajul va include după caz, o anamneză privind starea de sănătate – a elevului şi părinţilor referitor la simptomatologia respiratorie şi digestivă, se va măsura temperaturii cu termometre non – contact.

în cazul în care elevii, la triajul epidemiologie sau în timpul orelor de curs, prezintă temperatura corporala mai mare de 37,0 °C sau simptomatologie de tip tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii, sau alte simptome de boală, aceştia vor fi izolaţi într-un spaţiu destinat pentru acest scop şi în cazul copiilor minori, vor fi anunţaţi imediat părinţii.

Elevul simptomatic, care aşteaptă să fie luat de la instituţia de învăţământ va fi izolat într-un spaţiu separat, în funcţie de vârsta copilului şi cu supravegherea adecvată de către adult, dacă este necesar.

Dacă este necesar să meargă la baie în această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Baia trebuie curăţată şi dezinfectată folosind produse de curăţare avizate înainte de a fi folosită de oricine altcineva.

!Nu se va transporta elevul până la sosirea părintelui la medicul de familie, serviciul de urgenţă sau spital, doar dacă simptomele sunt severe, se va apela serviciul de urgenţă 112.

Persoana care asistă elevul cu simptome caracteristice infecţiei va respecta măsurile de prevenire a infecţiei -mască, mănuşi. Igienizarea suprafeţelor se face cu substanţe biocide avizate, după ce bolnavul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane. Se va informa medicul de familie despre suspecţia de COVID-19. Investigaţia epidemiologică şi coordonarea măsurilor de răspuns se va realiza de comun cu specialiştii CSP teritoriale, iar organizarea şi implementarea măsurilor se va realiza de către administraţia instituţiei.

În cazul studenţilor mai mari de 18 ani sau a personalului angajat, care au prezentat în timpul orelor de studii sau în timpul zilei de lucru simptome ale infecţiei COVID-19 -febră, tuse, dispnee, aceştia vor fi izolaţi într-un spaţiu desemnat pentru acest scop şi se va recomanda solicitarea serviciului 112.

Dacă persoana manifestă semne clinice uşoare de boală, aceasta poate să se deplaseze de sine-stătător la domiciliu cu condiţia că dispune de transport personal sau domiciliază în apropierea instituţiei şi nu necesită utilizarea transportului public. Persoana suspectă la COVID19 se va autoizola la domiciliu cu informare medicului de familie, care va coordona acţiunile ulterioare.

Instituțiile vor adopta măsuri igienico-sanitare, elaborând un plan de curăţenie şi dezinfecţie a spaţiilor

Angajații vor atrage atenția la ordinea operaţiunilor efectuate. Exemplu: deversarea deşeurilor, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfecţia clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine.Substanțele utilizate pentru fiecare operaţiune trebuie să fie avizate de Ministerul Sănătății.

Totodată, se va ţine cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului. Exemplu:  în sala de curs imediat după ieşirea  elevilor, la finalul orelor unei clase din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi. Se va aerisi zilnic în cancelarie, cel puţin de două ori, înainte de începerea fiecărui ciclu de învăţământ . În WC – uri după fiecare pauză, la finalul zilei, şi ori de cate ori este necesar. Se va ține cont și de durata procedurii, de cel puțin 10 minute. Se va ține cont de aerisirea în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat.

Va fi afişat la loc vizibil o schemă care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, secvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.

Curtea instituţiei de învăţământ va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă, dimineaţa înaintea începerii lecţiilor. Spaţiul verde acolo unde există, va fi bine îngrijit, iarba tunsă ritmic pentru a putea asigura un spaţiu adecvat activităţilor în aer liber şi a preveni posibilele afectări de tip alergic ale sistemului respirator.

Instituţiei de învăţământ trebuie să fie asigurate cu materialele necesare – săpun lichid, hârtie igienică, hârtie de şters pe mâini sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool şi dispensere, dezinfectanți avizaţi pentru suprafeţe.

În școli se va asigura accesul elevilor la spălarea și prelucrarea mâinilor

Elevii sau studenţii şi personalul instituţiei trebuie să se spele și să se dezinfecteze pe mâini cu apă şi săpun sau soluţie hidroalcoolică dezinfectantă.

Toţi elevii şi angajaţii instituţiei se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil, recomandabil la maxim 2 ore. Când mâinile nu sunt vizibil murdare se poate utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizare. La fiecare intrare în instituție și sală de curs este necesar să fie asigurate dispozitive cu antiseptic.

Elevii și studenţii vor fi instruiți periodic privind măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19

Cine este obligat să poarte mască de protecție?

În cadrul instituţiei de învăţământ este obligatoriu purtarea măştilor faciale de protecţie, cu acoperirea nasului şi a gurii, pentru personalul instituţiei de învăţământ.

Ca măsură de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19 elevii sunt încurajaţi să poarte masca de protecţie în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa fizică sau la indicaţii medicale. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.

În funcţie de situaţia epidemiologică din regiune, în baza deciziilor Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică, condiţiile de purtare a măştilor faciale de protecţie de către elevi pot fi revizuite.

Măsuri de transport în comun al elevilor spre şi de la instituţia de învăţământ

Transportul la şi de la instituţia de învăţământ trebuie să fie organizat astfel încât autobuzele să funcţioneze la jumătate din capacitate. În drum spre şi de la instituţia de învăţământ, elevii sunt supuşi regulilor generale de conduită prevăzute în măsurile de criză, în special: acoperirea obligatorie gurii şi nasului cu echipament de protecţie -mască.

Şoferul autobuzului şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat după fiecare cursă.

Măsuri suplimentare prevăzute de CNES

1. Elevii nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane, caiete, telefoane mobile.

2. Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată individual numai cu scopul de a primi sau a returna literatura împrumutată.

3. Instituţiile de învăţământ care realizează în incinta instituţiei servirea alimentelor, trebuie: să adopte măsuri igienico-sanitare stricte, precum şi măsurile de prevenţie pentru infecţia COVID-19.

Reamintim că începând cu 1 septembrie, grădinițele și școlile din țară își reiau activitatea. Fiecare instituție de învățământ a identificat un model de activitate propus de Ministerul Educației. Totodată, precizăm că ceremoniile solemne, careurile de început de an școlar, sunt interzise.