Comunicat de presă cu privire la sesizarea lansată în mass-media și interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general

  • 25/08/2020
  • 0
  • 72 Vizualizări

Cu privire la sesizarea lansată în mass-media, unde se menționează despre emiterea unei presupuse circulare a DGETS… „fiecare elev trebuie să aibă în ghiozdan de la 1 septembrie: dezinfectant pentru mâini, mănuși, șervețele umede și uscate, măști de protecție…Însă nicio informație despre loturile de produse de dezinfectare care au fost distribuite înstituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău”.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău dezminte informațiile nefondate vehiculate. Nu există în acest sens nicio circulară emisă de către DGETS, ba, mai mult decât atât, menționăm, că conform Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239 – XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 ,,Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, ordinului DGETS nr. 221 din 04.02.2020, DETS din sectoarele municipiului Chișinău la data de 10.06.2020, au plasat pe site-urile oficiale, Informația cu privire la dotarea IET din mun. Chișinău pentru redeschidere, privind asigurarea instituțiilor cu necesarul de săpun, detergenți, dezinfectanți, echipament de protecție personală (halate, ecrane de protecție, mănuși, măști, covorașe cu dezinfectant) pentru asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției Covid-19,  cu numărul necesar de termometre electronice sau cu infraroșu fără contact cu pielea. Atașăm lincurile:

  • http://s9.ro/1714
  • https://curl.ro/WmYSP
  • http://s9.ro/1715
  • http://s9.ro/1716
  • http://s9.ro/1717

În acest context, Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, în colaborare cu celelalte instituţii de aplicare a legii, s-a angajat într-un proces constant de prevenire şi combatere a corupţiei, proces ce trebuie continuat prin eforturi constante la care trebuie să-şi aducă contribuţia atât instituţiile de  învățământ, cât şi cetăţenii, în sensul de a lua atitudine şi de a sesiza de fiecare dată când iau cunoştinţă despre implicarea unui angajat din sistemul municipal educațional în fapte de corupţie.

DGETS  îşi reafirmă intoleranţa față de faptele de corupţie şi încurajează toți angajații din sistemul educațional, părinții, elevii întru, asigurarea integrității să respecte prevederile legislative stabilite în Codul educației al Republicii Moldova, Codul de etică al cadrului didactic, Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, ordinele Ministerului Educației Culturii și Cercetării, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău cu privire la combaterea fenomenului corupției. DGETS are ca prioritate principiul respectării drepturilor copilului în vederea asigurării condițiilor optime pentru dezvoltarea sănătății fizice și intelectuale a copilului, formarea conştiinţei lui civice pe baza valorilor naţionale şi general-umane.

În această ordine de idei, reamintim că fiecare director este obligat să respecte Ordinul nr.642 din 21.08.2020 „Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”

Reiterăm, în cazul nerespectării conţinutului prezentelor ordine, dar şi a prevederilor actelor legislative ce interzic colectările ilicite de bani, persoanele găsite vinovate vor fi trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Se interzic colectările ilicite de bani sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituţiile cu finanţare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaţionale suplimentare la programele de studii, consultaţii academice, efectuarea lucrărilor de reparaţie, amenajarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ, organizarea activităţilor extraşcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea copiilor/elevilor şi familiilor acestora.

În acest context, Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău atenționează repetat directorii să respecte actele legislative și normele cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani.