Mesajul ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului

  • 13/08/2020
  • 0
  • 73 Vizualizări

Dragi tineri, cetățeni ai Republicii Moldova!

Сu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului, am deosebita onoare de a vă transmite un mesaj de felicitare, totodată confirmându-mi gratitudinea și respectul pentru starea de spirit pe care o aveți, pentru elanul tineresc, pentru inițiativele și impactul vostru asupra societății! Vă admir! Vă admir pentru că voi, tinerii, sunteţi resursa de energie, curaj şi talent! Anume voi, tinerii, sunteţi viitorul şi speranţa zile de mâine, a unei societăţi dezvoltate şi moderne! Anume voi, tinerii, aveţi un rol important în dezvoltarea cursului democratic şi european al Republicii Moldova!

În acest context, transmit sincere felicitări tuturor organizațiilor de tineret, cât și lucrătorilor din acest domeniu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Tineretului.

Ştiu cu certitudine şi susţin că, tinerii sunt o forță, dar și o resursă inepuizabilă a unei societăți  aflate în plină schimbare. Tinerii se regăsesc în diferite sectoare de activitate atingând performanțe deosebite, dar în același timp având nevoie de suport din partea statului, a sectorului privat, a societății civile, fie că e vorba de angajare în câmpul muncii, business, servicii de calitate în domeniul sănătății, a protecției sociale sau domeniul TIC.

Promovarea și valorificarea tinerilor talente în domeniul artei și culturii și sportului, asigurarea unei educații de calitate, oferirea de facilități și infrastructură modernă în instituțiile de învățământ, dar și agrement sunt alte câteva aspecte la care tinerii au nevoie să fie susținuți.

Sunt ferm convins că, tinerii sunt nu doar viitorul, dar și prezentul țării noastre, reprezentând o valoroasă resursă pentru dezvoltarea și generarea schimbărilor sociale, creșterii economiei și a domeniului inovațiilor tehnologice. Prin urmare, Republica Moldova se bucură de mulţi tineri de valoare, fapt demonstrat de performanţe obținute în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale la diferite discipline școlare, la  competițiile sportive și în cadrul concursurilor muzicale. Mă conving de acest lucru și atunci când tinerii noștri cercetători ne duc faima peste hotarele țării, dar și atunci când discut cu tinerii din raioane – antreprenori, profesori, educatori, care mă inspiră și în ochii cărora văd entuziasm.

Importanța și rolul tinerilor, nu doar în viața societății, dar și la nivel internațional și mondial, este confirmat și de Genericul Zilei Internaționale a Tineretului pentru anul 2020: „Youth Engagement for Global Action”/ Implicarea tinerilor pentru acțiune globală. În această ordine de idei,

Vă îndemn, dragi tineri, să Vă implicați activ la nivel local, național și internațional pentru promovarea valorilor naționale și europene, a principiilor democrației și a componentelor legislației, a democrației și conștiinței naționale, pentru promovarea paradigmei educației și a elementelor ce țin de moralitate, cultură, adevăr și tradiție. În contextul actual, Vă chem la implicare și participare semnificativă în combaterea răspândirii virusului  COVID-19, dar și a alte câteva probleme actuale: schimbările climatice, corectitudinea proceselor politice, restabilirea încrederii în structurile statului.

Mizez pe faptul că tinerii au jucat şi continuă să joace un rol important la dezvoltarea cursului democratic al Republicii Moldova. Și pentru că ne dorim ca tinerii noștri să-și găsească rostul în Republica Moldova, susținerea tinerilor reprezintă o prioritate a Guvernului.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu celelalte autorități publice centrale, autorități publice locale, societatea civilă și alți parteneri va depune eforturi să realizeze liniile directorii ale politicilor de tineret ce sunt stabilite în documentele de politici.

Cu prilejul acestei sărbători, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova lansează concursul „Premiul național pentru tineret, ediția 2020”.

Remarc că, acest concursul se desfăşoară anual, cu prilejul marcării Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie) şi are drept scop remarcarea realizărilor, performanţelor şi a contribuţiei tinerilor, specialiștilor și lucrătorilor de tineret, precum și  organizaţiilor de tineret de nivel local pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

Învingătorilor concursui li se va înmâna trofeul, diploma de confirmare a titlului de Laureat al premiului național pentru tineret, precum şi un premii bănești,  de la – 10 000 lei (zece mii lei) – până la 20 000 lei (douăzeci mii lei).

În acest context, Direcția Tineret va asigura procesul de organizare și desfășurare a Concursului în conformitate cu prevederile Regulamentelor privind acordarea distincţiilor şi premiilor naţionale pentru tineret (publicate pe pagina MECC).

Astfel, vă îndemnăm să depuneți dosarele de aplicare la concurs și vă dorim din suflet  mult succes tuturor în promovarea valorilor semnificative ale societăţii!

Dragi tineri, în numele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și al meu personal, Vă felicit și Vă transmit sincere felicitări şi urări de bine! Să aveţi parte de multe realizări, bucurii și împliniri pentru activității realizate, şanse de afirmare şi un viitor aşa cum vi-l doriţi! Bucuraţi-vă din plin de această perioadă, implicaţi-vă în activităţi interesante şi savuraţi viaţa din plin!

Să aveţi parte de realizări fructuoase şi succese în tot ce realizați cu dăruire și pasiune!

Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării