Au demarat reuniunile metodice republicane privind organizarea procesului educațional în învățământul general în anul de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19

  • 11/08/2020
  • 0
  • 282 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează în perioada 10-17 august, reuniunile metodice republicane la disciplinele școlare și pe domeniile educației timpurii cu participarea specialiștilor din organele locale de specialitate în domeniul învățământului. Scopul întrunirilor republicane constă în familiarizarea participanților cu elementele de noutate și prevederile cadrului normativ „Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul general, în anul de studii 2020-2021”.

Astfel, șirul elementelor de noutate în cadrul capitolului aspecte specifice privind organizarea procesului educațional în contextul pandemiei este completat reieșind din abordarea specifică a fiecărei discipline școlare, în funcție de treapta de școlaritate, vârsta elevilor etc., totodată, în organizarea procesului educațional se va ține cont de următoarele momente:

– modalități de inserție a activităților de consolidare și aprofundare/recuperare a conținuturilor curriculare (în funcție de ediția curricula disciplinare în vigoare) studiate în perioada organizării învățământului la distanță (martie-mai 2020);

– modalități de organizare a procesului de predare-învățare-evaluare la disciplină din perspectiva reeșalonării timpului în vederea implementării curricula disciplinare, proiectat pentru anul de studii 2020-2021;

– modalități de organizare eficientă a procesului educațional la distanță (exemple de platforme, aplicații, conținuturi tematice și produse curriculare realizate prin ele).

Ținând cont de particularitățile specifice a procesului educațional, în contextul crizei epidemiologice COVID-19, odată cu punerea în aplicare a oricărui model selectat la nivelul instituției de învățământ, în organizarea procesului educațional: se va administra Evaluarea inițială în toate clasele, la fiecare disciplină școlară; se va stabili perioada de timp pentru recuperarea/consolidarea materiei de studiu, determinată de cadrul didactic, în funcție de necesitățile elevilor pentru acoperirea nivelului competențelor proiectate la disciplină (în baza unităților de conținut studiate în condițiile pandemiei în anul de studii 2019-2020) și se va proiecta demersul didactic pentru studierea materiei noi, în anul de studii 2020-2021, cu adaptări curriculare, în funcție de perioada de timp oferită pentru recuperarea/consolidarea materiei de studiu din anul precedent.

Cadrele didactice, vor elabora, la necesitate, Plan de recuperare/ Plan de consolidare a materiei de studiu, în funcție de rezultatele elevilor la evaluarea inițială.

În situația realizării unui număr semnificativ de ore în cadrul Planului de recuperare/ Planului de consolidare, cadrul didactic operează adaptări curriculare pentru materia de studiu în anul 2020-2021. Se va pune accent pe formarea competențelor și pe atingerea finalităților proiectate în curricula disciplinare.

Menționăm că reuniunile metodice republicane privind organizarea procesului educațional în învățământul general în anul de studii 2020-2021 sunt desfășurate în temeiul ordinului MECC nr. 673 din 15 iulie 2020, conform orarului stabilit.

ORARUL desfăşurării reuniunilor metodice republicane cu specialiștii OLSDÎ