Registrul electronic din cadrul platformei Sistemul Informațional de Management urmează să fie pilotat în unele instituții de învățământ

  • 10/08/2020
  • 0
  • 79 Vizualizări

Pilotarea registrului electronic din cadrul platformei Sistemul Informațional de Management în Educație; pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii 2020-2021; examinarea modelelor selectate de către instituțiile de învățământ pentru organizarea procesului educațional la începutul anului de studii – acestea și alte subiecte au fost abordate de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, în cadrul unei ședințe online cu reprezentanții organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ).

 

Ministrul Igor Șarov a solicitat reprezentanților organelor locale de specialitate în domeniul învățământului să monitorizeze  gradul de asigurare а instituțiilor de învățământ din subordine cu cantitățile neсеsаrе de săpun, detergenți, dezinfectanți pentru rеаlizаrеа măsurilor de dezinfecție și de asigurare а rесоmаndărilоr sanitaro-igienice sigure. „Responsabilitatea reluării procesului educațional, în condițiile pandemiei virusului Covid -19, în sălile de clasă este enormă. Însă, prin colaborare și utilizare a resurselor materiale, financiare și umane nесеsаrе vor reuși să realizăm acest proces”, a subliniat oficialul.

 

Alte subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat: reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID-19 în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal; pregătirea tehnică а uniților de transport școlar pentru transportarea gratuită а elevilor сătrе instituţiile de învățământ din subordine; dotarea instituțiilor de învățământ cu tehnică de calcul etc.

 

Totodată, Corneliu Ciorici, șeful serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor a prezentat sistemul informațional Catalog Electronic. Scopul implementării catalogului electronic este asigurarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a tuturor instituțiilor de învățământ cu datele actualizate privind evidența reușitei academice zilnice și a absențelor elevilor.

 

La final, participanții la ședință au convenit asupra pilotării catalogului electronic în cel puțin o instituție de învățământ din fiecare raion/municipiu.