Pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an de studii în condițiile epidemiologice de COVID-19 – prioritate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

  • 05/08/2020
  • 0
  • 89 Vizualizări

Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar a fost principalul subiect discutat astăzi, 4 august, de către reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; Agenției Naționale de Sănătate Publică; Primăriei mun. Chișinău; Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și managerii instituțiilor de învățământ general, în cadrul unei ședințe de lucru.

 

Discuțiile au vizat aspecte ce țin de: asigurarea distanței fizice în sălile de clasă; efectuarea transportului în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ; prevenirea aglomerării spațiilor; curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide și virucide avizate; protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar aflate în grupele de vârstă cu risc și/sau având acțiuni cronice și/sau dizabilități; crearea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli de clasă, coridoare, cantine), circuite clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a acesteia etc.

 

Participanții la ședință au subliniat importanța: asigurării accesului elevilor la facilitățile de dezinfecție/spălare a mâinilor; instruirii personalului didactic, personalului care efectuează triajul epidemiologic al adulților și elevilor; instruirii periodice a elevilor privind măsurile de prevenire a infecției COVID-19 ș.a.

 

Menționăm că „Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar„ vor avea statut de document reglator care va stabili managementul acțiunilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, după caz, a altor subdiviziuni ale consiliilor raionale/municipale, cadrelor didactice și de conducere în vederea organizării procesului educațional în condițiile epidemiologice de COVID-19.