Parlamentul a adoptat Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020

  • 22/05/2020
  • 0
  • 24 Vizualizări

Parlamentul a adoptat în cadrul ședinței plenare, 21 mai, Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Documentul prevede anularea organizării și desfășurării examenelor naționale de absolvire în învățământul general, sesiunea de examene 2020.
Legea stabilește eliberarea certificatului de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX.
Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX, la disciplinele respective.
Totodată, legea prevede eliberarea diplomei de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în baza notelor obținute pe parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar. Notele pentru probele de examen reprezentă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a
mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor X-XII/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar, la disciplinele respective.
Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în funcție de evoluția situației  pandemice, în condițiile stabilite de Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării.

Menționăm că diplomele de bacalaureat vor avea aceeași valoare juridică pentru instituțiile de învățământ superior din țară și peste hotarele republicii.