Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat structura anului de studii 2020-2021

  • 14/05/2020
  • 0
  • 117 Vizualizări

Conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul ministrului Educație, Culturii și Cercetării, nr. 396/2020, anul de studii în învățământul general începe la 1 septembrie 2020 ( https://bit.ly/3dHGN0o ).

Anul școlar 2020-2021 va avea următoarea structură:

semestrul I       01 septembrie – 24 decembrie 2020;
semestrul II      11 ianuarie – 31 mai 2021.

Pentru clasele terminale, a IX-a și a XII-a, semestrul II se va încheia la 24 mai 2021.

Pe parcursul anului școlar, toți elevii vor beneficia de vacanţe, după cum urmează:

vacanța de toamnă                                            24.10.2020 – 01.11.2020 (9 zile);

vacanţa intersemestrială (de iarnă)                   25.12.2020 – 10.01.2021 (17 zile);

vacanţa de primăvară                                       05.03.2021 –  08.03.2021 (4 zile);

vacanţa de Paşti                                               01.05.2021 – 10.05.2021 (10 zile).

 

Pentru elevii claselor I – a VIII-a și a X-a – a XI-a se stabilește:

vacanţa de vară                                                01.06.2021 – 31.08.2021 (92 de zile)

Pentru elevii claselor absolvente, a IX-a și a XII-a, situația școlară se va încheia până la 24.05.2021.

În scopul asigurării calității în învățământul general, pentru continuitatea reformelor pe dimensiunea implementării curriculare, precum și în vederea valorificării profilului de formare al absolventului prin prisma finalităților educaționale și a sistemului de competențe-cheie, Planul-cadru pentru anul de studii 2020-2021, include unele precizări necesare pentru implementare, începând cu 01 septembrie 2020. Astfel:

1) Va fi implementată disciplina reconceptualizată Educație pentru societate în ciclul gimnazial în clasele a V-a – a VII-a și în clasele a X-a – a XII-a ale ciclului liceal.

2) Va continua studierea modulului obligatoriu Educație digitală  în clasa a III-a, prevăzut pentru 15 ore în cadrul disciplinei școlare Educație tehnologică și va fi predat, de regulă, de сătre învățător.
3) Va continua studierea modulului Robotică, în clasa a IV-a, predat, de regulă, de сătre învățător în cadrul disciplinei școlare Educație tehnologică și selectat la decizia ​instituției ​de învățământ care dispune de dotare cu roboți.

4) Vor fi implementate modelele de Planuri de învățământ liceal, la alegerea instituției, conform ofertei educaționale propuse în Planul-cadru și în conformitate cu prevederile Reperelor metodologice privind implementarea noilor modele de Plan-cadru dezvoltate în învățământul liceal, aprobate prin ordinul MECC nr. 374/2020.

5) Va fi aplicată Metodologia de evaluare prin descriptori la disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal, după cum urmează:

– în clasele a V-a – a VII-ași a X-a – a XII-a, prin implementare graduală, la disciplina Educație pentru societate.

– în toate clasele, la disciplinele: Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică și Educație fizică.

Menționăm că oferta educațională a Planului-cadru de învățământ, va fi extinsă și completată cu discipline opționale noi.  În acest sens, în baza cererii elevilor, se va aproba de către Consiliul profesoral al instituției lista disciplinelor opționale care vor fi studiate de către elevi în anul de studii 2020-2021, nu mai târziu de 20 septembrie 2020, în condițiile prevederilor pct. 9.5. din Reglementările organizaționale speciale privind finalizarea în condiții de carantină a anului de studii 2019-2020 în învățământul general (ordinul MECC nr. 427/2020).